Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Број јавне набавке МВ-У-3/19

Услуга ангажовања омладинске задруге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Број јавне набавке МВ-У-2/19

Услуге штампања за потребе ТКЦ-а

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Број јавне набавке МВ-У-1/19

Услуге закупа озвучења за потребе манифестација ТКЦ-а

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Број јавне набавке ОП-У-1/19

Услуге туристичког превоза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења КД 1


Број јавне набавке МВ-У-3/18

Услуге стручног и конзерваторског надзора по партијама, над радовима на реконструкцији и рестаурацији кружних кула Земунске тврђаве.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 1

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2


Број јавне набавке ОП-Р-1/18

Радови на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве у Београду, обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења КД 1

Измена Конкурсне документације 1

Измена Конкурсне документације 2

Додатне информације/појашњења КД 2

Измена Конкурсне документације 3

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 1

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1


19.10.2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/18

Организација превоза за туристичке излете

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


07.09.2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/18

Услуга закупа озвучења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору